Uw personeel verzekeren

Als ondernemer wilt u dat uw personeel goed verzekerd is voor de loon doorbetalingsverplichting.
Met onze ziekteverzuimverzekering dekken wij dit risico voor u af.

ziekteverzuim

De ziekteverzuimverzekering conventioneel vergoedt het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke medewerkers binnen de eerste 104 weken. De ziekteverzuim verzekering vergoedt in ieder geval het wettelijke minimum van 70%. Voor het eerste ziektejaar is er ook keuze uit 80%, 90% of 100% dekking. Het tweede jaar is 70%. Een hogere vergoeding is mogelijk wanneer u volgens de CAO, arbeidsovereenkomsten of een andere toezegging bij ziekte een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Bovendien kunt u de werkgeverslasten (werknemerspremies sociale verzekeringen) meeverzekeren, tot maximaal 25% bovenop de verzekerde loonsom. De maximumvergoeding bedraagt veelal € 100.000,- per medewerker. De ziekteverzuimverzekering conventioneel kent een eigen risico uitgedrukt in wachtdagen. U kunt kiezen uit 10, 30, 65, 90, 130 of 260 wachtdagen per ziekmelding.

Wilt u een offerte ontvangen voor een ziekteverzuimverzekering? Neem dan eerst contact met ons op.

Klantcontactcentrum van
Michael Boon verzekeringen

Telefoonnummer: 072 509 28 06


Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag