Ziekteverzuimverzekering

De ziekteverzuimverzekering conventioneel vergoedt het loon dat u als werkgever binnen de eerste 104 weken aan uw zieke medewerkers doorbetaalt. De ziekteverzuim verzekering vergoedt in ieder geval het wettelijke minimum van 70%. Voor het eerste ziektejaar is er ook keuze uit 80%, 90% of 100% dekking. Het tweede jaar is 70%. Een hogere vergoeding is mogelijk wanneer u conform de CAO, arbeidsovereenkomsten of een andere toezegging bij ziekte een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Bovendien kunt u de werkgeverslasten ( werknemerspremies sociale verzekeringen ) tot maximaal 25% bovenop de verzekerde loonsom meeverzekeren. De maximumvergoeding bedraagt veelal € 100.000,- per medewerker. De ziekteverzuimverzekering conventioneel kent een eigen risico uitgedrukt in wachtdagen. U kunt kiezen uit 10, 30, 65, 90, 130 of 260 wachtdagen per ziekmelding. Wilt u een offerte ontvangen voor een ziekteverzuimverzekering? Neem dan contact met ons op.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - zat. 09:00 / 17:00