Vereniging van eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren bieden wij de voordeligste premie van Nederland aan. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Ook voor V.v.E. beheerbedrijven is dit zeer interessant. In collectieve vorm kan de premie namelijk nóg gunstiger uitvallen.

Opstalverzekering voor de Vereniging van Eigenaren ( V.v.E.)
Deze verzekering dekt schade aan appartementsgebouwen door onverwachte gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door lekkage, brand, inductie- en schroeischade, storm, vorst, vandalisme of inbraak.

Glasdekking
Gratis of tegen premietoeslag mee verzekeren van glas en glas in windschermen en balkonafscheidingen per appartement.

Aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de individuele eigenaren en dat van de V.v.E. voor schade aan zaken en personen en de hieruit voortvloeiende vermogensschade. Denk bijvoorbeeld aan ( letsel- )schade als gevolg van een vallende dakpan. Zowel het vermogen van de V.v.E. als het privévermogen van de afzonderlijke eigenaren is zo beschermd. De verzekerde som bedraagt vaak maximaal € 1.250.000,- per aanspraak met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Deze verzekering beschermt het persoonlijke vermogen van bestuurders van een V.v.E. wanneer zij aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van hun bestuurstaken. Deze verzekerde som van deze verzekering is vaak maximaal € 250.000,- per aanspraak per jaar. Deze dekking kunt u alleen afsluiten in combinatie met een V.v.E. aansprakelijkheidsdekking.

Rechtsbijstand
Deze verzekering biedt dekking bij geschillen rond de onroerende zaak en bij geschillen met professionele administrateurs en leveranciers, zelfs als deze niet betrokken zijn bij het onderhoud van het pand. Bovendien dekt het geschillen met leden en huurders die niet aan hun verplichtingen voldoen. Bij betalingsachterstand en incassoproblemen wordt een team met gespecialiseerde incassomedewerkers ingezet.

Contact
Wilt u een offerte ontvangen voor een pakketverzekering voor de Vereniging van Eigenaren? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - zat. 09:00 / 17:00