WEGAM verzekering

Vaak is een ongeval met een motorrijtuig niet gedekt op de reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ( AVB ). En een ongevallenverzekering vergoedt de schade vaak maar voor een deel. Daarom zijn deze verzekeringen vaak niet afdoende om te voldoen aan de eisen van goed werkgeverschap. Daarom is het van belang dat u als werkgever een Verkeersschadeverzekering Voor Werknemers afsluit. Deze verzekering staat in de markt ook bekend als de WEGAM of WEGAS. Met de Verkeersschadeverzekering voor Werknemers heeft u dekking voor schades die uw medewerkers en uzelf lijden door een verkeers- of arbeidsongeval tijdens werktijd. Hiermee is deze verzekering een belangrijke aanvulling op de AVB en de ongevallenverzekering. Door deze verzekering af te sluiten voorkomt u in geval van schade een hoop ellende en gedraagt u uzelf op verzekeringsgebied volgens de rechtspraak als goed werkgever.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - zat. 09:00 / 17:00