Wagenparkverzekering

Het gaat goed met ondernemend Nederland. Het is daarom nu belangrijk de zakelijke verzekeringen op scherp te zetten, waaronder het wagenpark uiteraard. Een wagenpark is het geheel aan voertuigen dat een onderneming in haar bezit heeft. Het kan op verschillende manieren zijn samengesteld, afhankelijk van het soort werkzaamheden een onderneming uitvoert. Denkt u bijvoorbeeld aan bedrijfsauto’s, bedrijfsbussen, vrachtwagens & trailers, werkmaterieel en bijvoorbeeld aanhangers. Als u een wagenpark wenst te verzekeren kan dat met een collectieve autoverzekering, ook wel een wagenparkverzekering genoemd. U kunt een wagenparkverzekering aanvragen bij minimaal 5 bedrijfsauto’s of bestelauto’s.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00.