Cyber en Data Risks verzekering

De bijkomende kosten van een datalek zijn erg omvangrijk. Per 1 januari 2016 dienen organisaties een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen dienen tevens de klanten die bij het lek betrokken zijn geïnformeerd te worden over het betreffende lek. De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 820.000 of 10% van de jaaromzet. De boete op grond van de meldplicht datalekken is echter niet de enige kostenpost bij een datalek. Sterker nog, de bijkomende kosten zijn misschien nog wel veel omvangrijker!

Bijkomende kosten bij een datalek kunnen zijn:
- Forensisch onderzoek; bij een hack moet het datalek verder onderzocht worden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en welke gegevens zijn er gelekt?
- Communicatie kosten; wanneer een organisatie haar klanten moet informeren over een datalek brengt dit kosten met zich mee. Denkt u bij hierbij aan veel meer telefoon, post en e-mails.
- Herstelkosten; de database zal opnieuw moeten worden opgebouwd.
- Juridische kosten; bij een incident is het raadzaam om een juridisch expert in te schakelen. Een expert helpt u bij het opstellen van de communicatie en het melden van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.
- Claims van consumenten; wanneer consumenten schade claims indienen zult u moeten betalen of u moeten verweren.

Per sector lopen de kosten van een datalek uiteen. De kosten van een datalek verschillen per sector. Voor de gezondheidssector zijn de kosten bij een datalek het hoogst. Medische gegevens brengen veel geld op!

Sector kosten van een datalek:
Zakelijke dienstverlening € 203 per record
Detailhandel € 114 per record
Financiële dienstverlening € 214 per record
Gezondheidszorg € 287 per record
Media en entertainment € 166 per record

Een Cyber en Data Risks verzekering is dus zeker geen overbodige luxe. Het is zaak om niet alleen de boete op grond van de meldplicht te verzekeren. Maar ook bijkomende kosten als cyber afpersing en bedrijfsschade als gevolg van een hack en een gehackte telefooncentrale. Deze zijn allen verzekerd met onze Cyber en Data Risks verzekering.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00.