Opzittendenverzekering

Als bestuurder van een scooter of een bromfiets heeft u in het verkeer een kwetsbare positie. Ongevallen waarbij een bestuurder van een scooter betrokken is gaan vaak gepaard met persoonlijk letsel. De ongevallen voor opzittendenverzekering dekt eventuele medische kosten bij letsel door een ongeval en keert een bedrag uit ter compensatie van blijvend letsel ( invaliditeit ). Ook bij overlijden van een opzittende wordt een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Uiteraard valt de bestuurder zelf ook onder deze dekking als opzittende.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - zat. 09:00 / 17:00