Verzekering vervoer van goederen

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan de in het verzekerde motorrijtuig aanwezige vervoerde zaken, zoals gereedschappen en/of handelsgoederen. U kunt deze zaken verzekeren tegen verlies of beschadiging ontstaan door diefstal en vandalisme of poging daartoe. Deze aanvullende verzekering kunt u zelf toevoegen bij het afsluiten van een bestelautoverzekering.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - zat. 09:00 / 17:00