Bedrijfsaansprakelijkheid ( AVB )

Veroorzaakt uw bedrijf ( en/of personeelslid ) of uw product schade aan andermans zaken of letsel bij anderen? Dan kunnen zij mogelijk de schade op het bedrijf verhalen. Dit kan grote financiƫle gevolgen hebben voor uw bedrijf. Het is alleen gedekt als een evenement zich binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf heeft afgespeeld en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die u of een personeelslid heeft toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen ( letsel of anderszins ). Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt u uw bedrijf tegen deze mogelijke financiƫle gevolgen. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ( AVB ) dekt dus uw bedrijfsaansprakelijkheid voor zaakschade en/of letsel.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - zat. 09:00 / 17:00