Uw garagebedrijf goed verzekerd

Michael Boon verzekering is gespecialiseerd in het verzekeren van garagbedrijven en dealerbedrijven door heel Nederland.

Voor een offerte voor een garageverzekering of handelaarskenteken neemt u contact met ons op.

garageverzekering

Het maakt niet uit of het gaat om een groene plaatverzekering ( handelaarskentekenverzekering ) of erkenning bedrijfsvoorraad voor een handelaar of een uitgebreide garageverzekering voor een dealerbedrijf. Ieder garagebedrijf bieden wij passende maatwerkoplossingen aan.

De groene plaat verzekering / handelaarskentekenverzekering

Deze verzekering is specifiek bedoeld voor handelaren in motorvoertuigen. U kunt uw groene kentekenplaten aanvragen bij het RDW. U zult een WAM-verzekering moeten afsluiten voor deze plaat. U moet deze plaat gewoon zien als het kenteken van een auto. En een groene plaat moet u net als een auto verplicht verzekeren. De autohandelaar hoeft met een groene plaat niet zijn gehele voorraad WA te verzekeren, maar kan de groene kentekenplaat op de betreffende auto plaatsen wanneer hier bijvoorbeeld een proefrit mee gemaakt gaan worden. De groene plaatverzekering of handelaarskenteken kan bij Michael Boon verzekeringen eenvoudig worden aangevraagd.

Premie groene plaat of handelaarskenteken: 

Bruto premie Handelaarskenteken (G1) € 750,-
Indien ook reparatie, onderhoud en keuring       ( * € 920,- i.p.v. 750,- )
€ 5.600.000,- schade aan personen
€ 2.500.000,- schade aan zaken
Bruto premie Aansprakelijkheid (G2)  
Verzekerde som G2 € 2.500.000,-        : € 195,- (Op basis van minimumomzet *)
Verzekerde som G2 € 1.250.000,-          € 150,- (Op basis van minimumomzet *)
------------------------------------------------------------------------------------------- +
Totaal bruto premie                               : € 945,-

Uw Korting 30%                                    : € 283,50
------------------------------------------------------------------------------------------- -/-
Uw netto premie per jaar                      :  € 661,50
Netto jaarpremie incl. 21% belasting    :  € 800,42
Per maand inclusief belasting               : €    66,70 inclusief belasting o.b.v. € 2,5mln
Per maand inclusief belasting               : €    63,53 inclusief belasting o.b.v. €1,25mln

Wij adviseren altijd een losse rechtsbijstand voor het handelaarskenteken mee te verzekeren. De jaarpremie bedraagt ongeveer € 45,-. U kunt dit apart op het aanvraagformulier vermelden.

Bijzonderheden
Het is alleen mogelijk een handelaarskenteken verzekering af te sluiten indien uw bedrijf is gevestigd in een bedrijfspand. En speciaal voor een autopoetsbedrijf is het noodzakelijk aangesloten te zijn bij Focwa.

De éénmalige poliskosten zijn € 8,50. Bij termijnbetaling geldt er geen betalingstoeslag.
De premie voor aansprakelijkheid is afhankelijk van de jaaromzet. In dit voorbeeld is dat maximaal € 75.000,-.

* Ad G1: Voor de garagedekking voor een bedrijf die ook reparatie, keuring en onderhoud aan klantenvoertuigen uitvoert is standaard een minimumpremie van € 920 voor de rubriek G1 van kracht. De klant mag voor deze premie 2 kentekens ( personen- of bestelauto + groene plaat ) aanmelden. Dit mag ook de privé auto van de eigenaar of diens partner zijn. Het WAM risico voor de auto's van klanten waarmee wordt proefgereden / verplaatst / ophalen of wegbrengen is gratis meeverzekerd.

Meeverzekeren van een auto € 400,- -/- 30% + 21% belasting is € 338,80
Meeverzekeren van een motor € 200,- -/- 30% + 21% belasting is € 169,40

* Bij een verzekerde som voor aansprakelijkheid van € 1.250.000,- bedraagt de maandpremie € 63,53.

* Bij een verzekerde som voor aansprakelijkheid van € 2.500.000,- bedraagt de maandpremie € 66,70

Groene plaatverzekering aanvragen:

Download
aanvraagformulier voor de Groene Plaatverzekering / Handelaarskenteken.

Vul het aanvraagformulier voor de handelaarskenteken in stuur deze naar:
Michael Boon verzekeringen
Postbus 167
1860 AD Bergen N.H.
Of per e-mail: info@michaelboonverzekeringen.nl
Na ontvangst van het ingevulde formulier nemen wij direct contact met u op.

Overzicht dekkingen garageverzekering:

G1 Aansprakelijkheid voor het motorrijtuig ( Rubriek G1 )
De dekking Aansprakelijkheid motorrijtuigen vergoedt schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Dit geldt voor motorruituigen van je garagebedrijf en van je klanten.

G2 Aansprakelijkheid voor het bedrijf ( Rubriek G2 )
De dekking Aansprakelijkheid voor bedrijven vergoedt de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan personen en zaken van derden. Dit betreft schade veroorzaakt door jou, je werknemers of je huisgenoten en familieleden ( tijdens werkzaamheden voor het garagebedrijf ).

G4 Schade aan motorrijtuigen van cliënten ( Rubriek G4 )
Deze dekking vergoedt schade die ontstaat aan het voertuig van je klant tijdens werkzaamheden in je bedrijf. Ongeacht of je de veroorzaker bent, je werknemers, je meewerkende huisgenoten of familieleden. Uiteraard is deze dekking alleen van toepassing als je motorrijtuigen van klanten repareert.

G5 Schade aan eigen motorrijtuigen inclusief handelsvoorraad ( Rubriek G5 )
Deze dekking dekt schade aan je eigen motorrijtuigen en handelsvoorraad, veroorzaakt door: jou, je vennoten,firmanten, bestuurders echtgenoten van de bovengenoemde personen, je werknemers, als je toestemming hebt gegeven om het motorrijtuig te gebruiken, Je klanten, als je toestemming hebt gegeven om een proefrit te maken of een auto als vervangend vervoer hebt uitgeleend. Volledig casco is mogelijk als het motorrijtuig niet ouder is dan 72 maanden. Beperkt casco is mogelijk als het motorrijtuig oude is dan 72 maanden, maar niet ouder is dan 120 maanden.

G6 Ongevallen ( Rubriek G6 )
Bij een Ongevallendekking zijn de kosten bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval gedekt. Wij verzekeren jou, je werknemers of de bestuurder en passagiers van een motorruituig dat tot je bedrijf behoort.

G7 Rechtsbijstand bedrijf / Particulier ( Rubriek G7 )
Deze dekking is modulair opgebouwd en afhankelijk van de gekozen dekkingen.

Premie garageverzekering:
De premie is afhankelijk van de rubrieken die je kiest gebasseerd op het aantal aangemelde motorrijtuigen, het soort motorrijtuigen, de jaaromzet en het jaarloon. Ook zijn preventiemaatregelen die je hebt genomen van invloed op de hoogte van de premie. Je meldt zelf je motorvoertuigen aan en af. Eenmaal per jaar verrekenen wij het aantal aangemelde motorrijtuigen. Afhankelijk van de hoogte van de premie die je aan het begin van het verzekeringsjaar betaalde, betalen wij premie terug of brengen wij extra premie in rekening. Eens in de drie jaar passen wij je premie aan op basis van de actuele omzet- en jaarloongegevens van je bedrijf.

Eigen risico
Voor de Cascodekking voor schade aan motorrijtuigen van klanten en Cascodekking voor eigen motorrijtuigen ( inclusief handelsvoorraad ) geldt een eigen risico van ieder € 3000,- per cascoschade. Raken meer eigen motorrijtuigen bij één gebeurtenis beschadigd, dan geldt voor Cascodekking voor eigen motorrijtuigen ( inclusief handelsvoorraad ) een eigen risico van max € 600,- per gebeurtenis. Wanneer wij je garage- of autobedrijf beoordelen, kunnen we besluiten dat er verhoging van deze eigen risico nodig is.

No-claimkorting
Bij alle dekkingen ( behalve ongevallen en rechtsbijstand ) bieden wij een no-claimkorting van 30%. U krijgt deze korting vooraf, aan het begin van het verzekeringsjaar. Hebt u in de loop van het jaar schade? Dan betaalt u de no-claimkorting terug van de dekking waarop de schade is geweest.

Uitgebreide garageverzekering
De garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering. De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade aan motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. U kunt tevens uw handelsvoorraad verzekeren tegen diefstal of volledig. En rechtsbijstand toevoegen en prive voertuigen verzekeren tegen gereduceerd tarief.

Download
aanvraagformulier uitgebreide garageverzekering.

Erkenning bedrijfsvoorraad
De RDW stelt dat, veelal, bedrijven met dit bedrijfsnummer een wettelijke verplichting hebben om de bedrijfsvoorraad te verzekeren. Wij bieden voor bedrijven zonder groene handelaarsplaat maar wel met erkenning bedrijfsvoorraad dit verzekeringsproduct tegen een vaste premie van € 385.- + 21% assurantiebelasting aan. Let wel; het is niet alleen RDB (Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad) maar ook een volwaardige WAM dekking. Als een klant zonder groene plaat gaat rijden met een auto uit de voorraad lopen de verzekeraars wel degelijk het 100 % risico, maar zullen als dit kenteken niet aangemeld is gaan verhalen. Omdat de verzekeraars een minimaal rijrisico lopen, hanteren zij een premie van € 385,- + 21% assurantiebelasting. De maandpremie komt dan uit op 38,82 inclusief assurantiebelasting.

Download
aanvraagformulier erkenning bedrijfsvooraad.

Heeft u interesse om uw garagebedrijf, handelaarskenteken of erkenning bedrijfsvoorraadverzekering bij ons te verzekeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Klantcontactcentrum van
Michael Boon verzekeringen

Telefoonnummer: 072 509 28 06


Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag