Garageverzekering

Het maakt niet uit of het gaat om een groene plaatverzekering ( handelaarskentekenverzekering ) of erkenning bedrijfsvoorraad voor een handelaar of een uitgebreide garageverzekering voor een dealerbedrijf. Ieder garagebedrijf bieden wij passende maatwerkoplossingen aan.

De groene plaat verzekering / handelaarskentekenverzekering

Deze verzekering is specifiek bedoeld voor handelaren in motorvoertuigen. U kunt uw groene kentekenplaten aanvragen bij de RDW. U zult een WAM-verzekering moeten afsluiten voor deze plaat. U moet deze plaat gewoon zien als het kenteken van een auto. En een groene plaat moet u net als een auto verplicht verzekeren. De autohandelaar hoeft met een groene plaat niet zijn gehele voorraad WA te verzekeren, maar kan de groene kentekenplaat op de betreffende auto plaatsen wanneer hier bijvoorbeeld een proefrit mee gemaakt gaat worden. De groene plaatverzekering of handelaarskenteken kan bij Michael BOON verzekeringen eenvoudig worden aangevraagd.

Aanvraagformulier handelaarskentekenverzekering

Verzekeringskaart handelaarskentekenverzekering

Premie groene plaat of handelaarskenteken: 

Bruto premie Handelaarskenteken ( G1* ) € 750,-
Indien ook reparatie, onderhoud en keuring ( * € 920,- i.p.v. € 750,- )
€ 5.600.000,- schade aan personen
€ 2.500.000,- schade aan zaken
Bruto premie Aansprakelijkheid ( G2 )
Verzekerde som G2 € 2.500.000,- : € 195,- ( Op basis van minimumomzet * )
Verzekerde som G2 € 1.250.000,- € 150,- ( Op basis van minimumomzet * )
------------------------------------------------------------------------------------------- +
Totaal bruto premie : € 945,-

Uw Korting 30% : € 283,50
------------------------------------------------------------------------------------------- -/-
Uw netto premie per jaar : € 661,50
Netto jaarpremie incl. 21% belasting : € 800,42
Per maand inclusief belasting : € 66,70 inclusief belasting o.b.v. € 2,5mln
Per maand inclusief belasting : € 63,53 inclusief belasting o.b.v. € 1,25mln

Wij adviseren altijd een losse rechtsbijstand voor het handelaarskenteken mee te verzekeren. De jaarpremie bedraagt ongeveer € 45,-. Indien gewenst kunt u dit apart op het aanvraagformulier vermelden.

Bijzonderheden
Het is alleen mogelijk een handelaarskenteken verzekering af te sluiten wanneer uw bedrijf in een bedrijfspand is gevestigd. En speciaal voor een autopoetsbedrijf is het noodzakelijk aangesloten te zijn bij Focwa.

De éénmalige poliskosten zijn € 8,50. Bij termijnbetaling geldt er geen betalingstoeslag.
De premie voor aansprakelijkheid is afhankelijk van de jaaromzet. In dit voorbeeld is dat maximaal € 75.000,-.

* Ad G1: Voor de garagedekking voor een bedrijf die ook reparatie, keuring en onderhoud aan klantenvoertuigen uitvoert is standaard een minimumpremie van € 920 voor de rubriek G1 van kracht. De klant mag voor deze premie 2 kentekens ( personen- of bestelauto + groene plaat ) aanmelden. Dit mag ook de privé auto van de eigenaar of diens partner zijn. Het WAM risico voor de auto's van klanten waarmee wordt proefgereden / verplaatst / ophalen of wegbrengen is gratis meeverzekerd.

Meeverzekeren van een auto € 400,- -/- 30% + 21% belasting is € 338,80
Meeverzekeren van een motor € 200,- -/- 30% + 21% belasting is € 169,40

* Bij een verzekerde som voor aansprakelijkheid van € 1.250.000,- bedraagt de maandpremie € 63,53.

* Bij een verzekerde som voor aansprakelijkheid van € 2.500.000,- bedraagt de maandpremie € 66,70

Vul het aanvraagformulier voor de handelaarskenteken in stuur deze naar:
Michael BOON verzekeringen
Postbus 167
1860 AD Bergen N.H.
Of per e-mail: info@michaelboonverzekeringen.nl
Na ontvangst van het ingevulde formulier nemen wij direct contact met u op.

Overzicht dekkingen garageverzekering:

G1 Aansprakelijkheid voor het motorrijtuig ( Rubriek G1 )
De dekking Aansprakelijkheid motorrijtuigen vergoedt schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Dit geldt voor motorrijtuigen van uw garagebedrijf en van uw klanten.

G2 Aansprakelijkheid voor het bedrijf ( Rubriek G2 )
De dekking Aansprakelijkheid voor bedrijven vergoedt de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade aan personen en zaken van derden. Dit betreft schade veroorzaakt door u, uw werknemers of uw huisgenoten en familieleden ( tijdens werkzaamheden voor het garagebedrijf ).

G4 Schade aan motorrijtuigen van cliënten ( Rubriek G4 )
Deze dekking vergoedt schade die ontstaat aan het voertuig van uw klant tijdens werkzaamheden in uw bedrijf. Ongeacht wie de veroorzaker is: uw werknemers, uw meewerkende huisgenoten of familieleden. Uiteraard is deze dekking alleen van toepassing als u motorrijtuigen van klanten repareert.

G5 Schade aan eigen motorrijtuigen inclusief handelsvoorraad ( Rubriek G5 )
Deze dekking dekt schade aan uw eigen motorrijtuigen en handelsvoorraad, veroorzaakt door: u, uw vennoten, firmanten, bestuurders, echtgenoten van de voorgenoemde personen en uw werknemers, mits u toestemming hebt gegeven om het motorrijtuig te gebruiken. Uw klanten vallen onder de dekking, wanneer u toestemming hebt gegeven om een proefrit te maken of een auto als vervangend vervoer hebt uitgeleend. Een volledig casco verzekering is mogelijk als het motorrijtuig niet ouder is dan 72 maanden. Een beperkt casco verzekering is mogelijk wanneer het motorrijtuig ouder is dan 72 maanden, maar niet ouder dan 120 maanden is.

G6 Ongevallen ( Rubriek G6 )
Bij een Ongevallendekking zijn de kosten bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval gedekt. Wij verzekeren u, uw werknemers of de bestuurder en passagiers van een motorrijtuig dat tot uw bedrijf behoort.

G7 Rechtsbijstand bedrijf / Particulier ( Rubriek G7 )
Deze dekking is modulair opgebouwd en afhankelijk van de gekozen dekkingen.

Premie garageverzekering:
De premie is afhankelijk van de rubrieken die u kiest, gebaseerd op het aantal aangemelde motorrijtuigen, het soort motorrijtuigen, de jaaromzet en het jaarloon. Ook zijn preventiemaatregelen die u hebt genomen van invloed op de hoogte van de premie. U meldt zelf uw motorvoertuigen aan en af. Eenmaal per jaar verrekenen wij het aantal aangemelde motorrijtuigen. Afhankelijk van de hoogte van de premie die u aan het begin van het verzekeringsjaar betaalde, betalen wij premie terug of brengen wij extra premie in rekening. Eens in de drie jaar passen wij uw premie aan op basis van de actuele omzet- en jaarloon-gegevens van uw bedrijf.

Eigen risico
Voor de cascodekking voor schade aan motorrijtuigen van klanten en cascodekking voor eigen motorrijtuigen ( inclusief handelsvoorraad ) geldt een eigen risico van ieder € 3000,- per cascoschade. Raken meer eigen motorrijtuigen bij één gebeurtenis beschadigd, dan geldt voor cascodekking voor eigen motorrijtuigen ( inclusief handelsvoorraad ) een eigen risico van max. € 600,- per gebeurtenis. Wanneer wij uw garage- of autobedrijf beoordelen, kunnen we besluiten dat er verhoging van dit eigen risico nodig is.

No-claimkorting
Bij alle dekkingen ( behalve ongevallen en rechtsbijstand ) bieden wij een no-claimkorting van 30%. U krijgt deze korting vooraf, aan het begin van het verzekeringsjaar. Hebt u in de loop van het jaar schade? Dan betaalt u de no-claimkorting van de dekking waarop de schade is geweest terug.


Aanvraagformulier uitgebreide garageverzekering

Verzekeringskaart garageverzekering

Erkenning bedrijfsvoorraad
De RDW stelt dat, veelal, bedrijven met dit bedrijfsnummer een wettelijke verplichting hebben om de bedrijfsvoorraad te verzekeren. Wij bieden voor bedrijven zonder groene handelaarsplaat, maar wel met erkenning bedrijfsvoorraad dit verzekeringsproduct tegen een vaste premie van € 385.- + 21% assurantiebelasting aan. Let wel; het is niet alleen RDB ( Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad ), maar ook een volwaardige WAM dekking. Als een klant met een auto uit de voorraad zonder groene plaat gaat rijden lopen de verzekeraars wel degelijk het 100 % risico, maar zullen de schade mogelijk gaan verhalen op de klant. Omdat de verzekeraars een minimaal rij risico lopen, hanteren zij een premie van € 385,- + 21% assurantiebelasting. De maandpremie komt dan uit op € 38,82 inclusief assurantiebelasting.

Aanvraagformulier erkenning bedrijfsvoorraad

Heeft u interesse om uw garagebedrijf, handelaarskenteken of erkenning bedrijfsvoorraadverzekering bij ons te verzekeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00.