Gezinsongevallenverzekering

Vallen van de trap, een sportblessure, een ongeluk met de fiets. Het komt helaas vaak voor. Met de gezinsongevallenverzekering krijgt uzelf of uw nabestaanden bij overlijden of blijvende invaliditeit een bedrag uitgekeerd. Een ongevallenverzekering is er voor iedereen. U kunt de verzekering voor uzelf of samen met uw partner of gezin sluiten. De kinderen zijn dan ook verzekerd. De hoogte van de uitkering van de verzekerde sommen bij overlijden of invaliditeit kunt u zelf samenstellen. Wij vergelijken alle gezinsongevallenverzekeringen maar kunnen deze verzekering ook onderbrengen in één pakket tezamen met al uw andere verzekeringen.

Klantcontactcentrum van
Michael BOON verzekeringen

Telefoonnummer:
072 509 28 06 
ma. - vrij. 09:00 - 17:00 / zat. 09:00 - 15:00. 

Veel gestelde vragen gezinsongevallenverzekering

Hoe wordt een uitkering op de gezinsongevallenverzekering vastgesteld?
Van te voren wordt de hoogte van de verzekerde som vastgesteld. In de voorwaarden van de verzekering staat een lijst met percentages: de Gliedertaxe. In deze Gliedertaxe staat een aantal mogelijke letsels vermeld, met daarachter een uitkeringspercentage van de verzekerde som. Een voorbeeld: u verliest een vinger. Op de Gliedertaxe staat dat u bij verlies van bijvoorbeeld 1 pink dan recht heeft op 10% van de verzekerde som.

Zijn er ook uitsluitingen op een gezinsongevallenverzekering?
Uiteraard is opzet uitgesloten. Ook misbruik van alcohol, drugs of medicijnen is uitgesloten van dekking. Ook sommige beroepswerkzaamheden zijn uitgesloten van dekking.

Aan wie wordt bij overlijden een uitkering overgemaakt?                                                                                     
Wanneer een persoon overlijdt, dan ontvangen de erfgenamen de uitkering. Vanzelfsprekend mag een verzekerde persoon zelf ook een iemand aanwijzen, maar dit moet dan van te voren goed vastgelegd worden.

Is een gezinsongevallenverzekering belangrijk?
Uiteraard. Voor een paar euro per maand verzekert u uzelf en/of uw gezin voor hoge onkosten bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een ongeluk zit in een klein hoekje helaas.